Čo sa podarilo

Za 10 rokov sme vďaka darom od vandrovníkov prerozdelili cez grantový program MÁME RADI VÝCHOD sumu 59 508 Eur.
Podporili sme 43 skvelých projektov zameraných na stretávanie sa ľudí, nekomerčnú kultúru a tvorivosť, alebo zdravý životný štýl.
Naša podpora smerovala do 27 miest a obcí naprieč celým východným Slovenskom.

2019

Bicykle za dobré skutky

Organizácia: Green Cubator
Popis projektu: Pilotný projekt zdieľania bicyklov v Prešove. 20 bicyklov darovaných od obyvateľov Prešova boli následne opravené a neskôr skrášlené domácimi nekomerčními umelcami. Tieto bicykle môžu využívať všetci, ktorí zaň zaplatia buď peniazmi, alebo dobrým skutkom vo forme dobrovoľníctva.
Podporená suma: 2 500 Eur

Stretneme sa na Turnianskom hrade pod prístreškom

Organizácia: OZ Castrum Thorna
Popis projektu: Na Turnianskom hrade postavili prístrešok, ktorý slúži ako zázemie pre dobrovoľníkov pracujúcich na hrade, útočisko pre turistov počas horúčav, či dažďa a ako zachytávač dažďovej vody pre práce pri obnove hradu. Pomocnú ruku pri jeho výstavbe poskytlo 38 dobrovoľníkov.
Podporená suma: 1 500 Eur

Prešov v akcii

Organizácia: PROFITENNIS ACADEMY
Popis projektu: Sídliskový festival športu a umenia.  Už po 7. krát ožil Prešov športovými turnajmi, hudbou, tancom, workshopmi, vystúpeniami, súťažami, či tvorivými dielňami. Von vytiahli 600 účastníkov festivalu, do 4 športových turnajov sa zapojilio 206 športovcov a 30 dobrovoľníkov pomáhalo pri organizácii.
Podporená suma: 1 636 Eur

ZaŽi To-k

Organizácia: OZ Viera – Láska – Nádej
Popis projektu: Rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím často trpia spoločenským vylúčením. Cieľom projektu bolo tieto rodiny spojiť, prepojiť a spriateliť.  Na víkendovom pobyte v kúpeľoch sa stretlo 13 rodín, kde pre nich boli pripravené prednášky, wellness, športové aktivity, alebo tvorivé dielne. 
Podporená suma: 2 500 Eur

2018

Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...

Organizácia: Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej
Popis projektu: Tanečná škola a príprava predstavenia detí so zrakovým postihnutím na východnom Slovensku
Podporená suma: 1 310 Eur

Jeden krok, šesť nôh

Organizácia: Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa
Popis projektu: Vytvorenie aktvivít pre trávenie času a cvičenie so psíkmi z útulka, pre ľudí z regiónu Severovýchodného Slovenska
Podporená suma: 1 351 Eur

Chceme byť viditeľní

Organizácia: Maják
Popis projektu: Realizácia výtvarných workshopov pre hluchoslepých ľudí v spolupráci so študentmi a rovesníkmi.
Podporená suma: 1 955,25 Eur

Rožňavská zelená terasa

Organizácia: Občianske združenie Druživa
Popis projektu: Vznik prvej komunitnej záhrady v meste Rožňava, ako miesto na stretávanie komunity a organizovanie voľnočasových aktivít.
Podporená suma: 2000 Eur

Horský Beh Smolník 2018

Organizácia: Vitalcity
Popis projektu: Štvrtý ročník projektu Horský Beh Smolník (HBS) je charakterizovaný ako turisticko - bežecké podujatie určené pre dospelých aj deti.
Podporená suma: 1 000 Eur

Klubovňa – zóna bez mobilu a internetu

Organizácia: Prameň radosti
Popis projektu: Vytvorenie atraktívneho priestoru pre stretávanie sa mladých ľudí a rodičov s deťmi, aby zažili spoločenstvo, prijatie, spoznali nových priateľov i bez internetu či mobilu.
Podporená suma: 1 300 Eur

Stopy histórie

Organizácia: STRELECKÝ KLUB DVC TATRY
Popis projektu: Vytvorenie náučného chodníka, ktorý povedie okolo historický pozostatkov stavieb a významných objavených miest, súvisiacich s históriou obce Spišské Bystré
Podporená suma: 1490 Eur

2017

S kamerou cez hory

Organizácia: Človek v ohrození
Popis projektu: Krátky dokumentárny film nakrútený s rómskou mládežou v rómskom jazyku o krásach prírody a nástrahách ľudského konania. Cieľovou skupinou filmu by mali byť rómske komunity, ktoré sa k tejto téme obyčajne nedostanú, mal by ich motivovať k podobným aktivitám nachádzania spätosti človeka a prírody cestou uvedomenia si dôsledkov vlastného správania.
Podporená suma: 2000 Eur

Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka

Organizácia: CREATIVEAST
Popis projektu: Retrocyklo deň, ktorý nie len, že propagoval zdravý životný štýl, ale aj súťaživosť, zmysel pre tradície a kreativitu v meste a budovanie vzťahu k jeho minulosti.
Podporená suma: 2000 Eur

Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi

Organizácia: Maják nádeje
Popis projektu: Konkrétne ide o šitie, výrobu darčekových mydiel a korálkovej bižutérie. Matky a dospievajúce deti tak budú mať možnosť získať pracovné zručnosti a návyky, osobnostne rásť a budovať spoločenstvo.
Podporená suma: 1500 Eur

Spoznaj svoj región na bicykli

Organizácia: Medzi riekami
Popis projektu: Prvá cyklistická túra v regióne Zemplínskej Širokej za účelom spoznávania regiónu a návštevu obnovených váhadlových studní, významných miest v obciach.
Podporená suma: 1280 Eur