Čo sa podarilo

2018

Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...

Organizácia: Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej
Popis projektu: Tanečná škola a príprava predstavenia detí so zrakovým postihnutím na východnom Slovensku
Podporená suma: 1 310 Eur

Jeden krok, šesť nôh

Organizácia: Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa
Popis projektu: Vytvorenie aktvivít pre trávenie času a cvičenie so psíkmi z útulka, pre ľudí z regiónu Severovýchodného Slovenska
Podporená suma: 1 351 Eur

Chceme byť viditeľní

Organizácia: Maják
Popis projektu: Realizácia výtvarných workshopov pre hluchoslepých ľudí v spolupráci so študentmi a rovesníkmi.
Podporená suma: 1 955,25 Eur

Rožňavská zelená terasa

Organizácia: Občianske združenie Druživa
Popis projektu: Vznik prvej komunitnej záhrady v meste Rožňava, ako miesto na stretávanie komunity a organizovanie voľnočasových aktivít.
Podporená suma: 2000 Eur

Horský Beh Smolník 2018

Organizácia: Vitalcity
Popis projektu: Štvrtý ročník projektu Horský Beh Smolník (HBS) je charakterizovaný ako turisticko - bežecké podujatie určené pre dospelých aj deti.
Podporená suma: 1 000 Eur

Klubovňa – zóna bez mobilu a internetu

Organizácia: Prameň radosti
Popis projektu: Vytvorenie atraktívneho priestoru pre stretávanie sa mladých ľudí a rodičov s deťmi, aby zažili spoločenstvo, prijatie, spoznali nových priateľov i bez internetu či mobilu.
Podporená suma: 1 300 Eur

Stopy histórie

Organizácia: STRELECKÝ KLUB DVC TATRY
Popis projektu: Vytvorenie náučného chodníka, ktorý povedie okolo historický pozostatkov stavieb a významných objavených miest, súvisiacich s históriou obce Spišské Bystré
Podporená suma: 1490 Eur

2017

S kamerou cez hory

Organizácia: Človek v ohrození
Popis projektu: Krátky dokumentárny film nakrútený s rómskou mládežou v rómskom jazyku o krásach prírody a nástrahách ľudského konania. Cieľovou skupinou filmu by mali byť rómske komunity, ktoré sa k tejto téme obyčajne nedostanú, mal by ich motivovať k podobným aktivitám nachádzania spätosti človeka a prírody cestou uvedomenia si dôsledkov vlastného správania.
Podporená suma: 2000 Eur

Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka

Organizácia: CREATIVEAST
Popis projektu: Retrocyklo deň, ktorý nie len že propagoval zdravý životný štýl, ale aj súťaživosť, zmysel pre tradície a kreativitu v meste a budovanie vzťahu k jeho minulosti.
Podporená suma: 2000 Eur

Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi

Organizácia: Maják nádeje
Popis projektu: Konkrétne ide o šitie, výrobu darčekových mydiel a korálkovej bižutérie. Matky a dospievajúce deti tak budú mať možnosť získať pracovné zručnosti a návyky, osobnostne rásť a budovať spoločenstvo.
Podporená suma: 1500 Eur

Spoznaj svoj región na bicykli

Organizácia: Medzi riekami
Popis projektu: Prvá cyklistická túra v regióne Zemplínskej Širokej za účelom spoznávania regiónu a návštevu obnovených váhadlových studní, významných miest v obciach.
Podporená suma: 1280 Eur