Registrácia: Individuálni účastníci

Registrujte sa najneskôr do 10. septembra 2021 vyplnením tohto formuláru.

AKO?

POZORNE SI PREŠTUDUJTE PODMIENKY ÚČASTI

Podmienky účasti uvádzajú užitočné informácie, aké sú povinnosti účastníka pred štartom.

VYTVORTE SI TÍM

Každý vandrovník vandruje v tíme minimálne 3 až 6 ľudí. Prihláste aj svojich kolegov, priateľov a zostavte svoj vlastný tím. Ak sa však chcete zúčastniť sám/sama, my Vás do niektorého tímu zaradíme.

VENUJTE DAR DO FONDU MÁME RADI VÝCHOD

Registrácia na Karpatskú vandrovku nadobudne platnosť až po úhrade daru aspoň 20 Eur/osoba do Fondu Máme radi Východ.

Tieto dary musia byť prevedené na účet Karpatskej nadácie do 14. septembra 2021.

Názov účtu: Karpatská nadácia

Číslo účtu: IBAN SK14 1100 0000 0029 2686 0986, Tatra banka, a. s.

Do Správy pre prijímateľa uveďte, prosím, svoje meno. Tímy, ktoré prevádzajú úhrady za celý tím naraz, uvedú názov tímu.

Ak však chcete zažiť Karpatskú vandrovku naplno, prijmite aj jej druhú výzvu – darcovskú. Vytvorte svoju vlastnú výzvu, oslovte priateľov, príbuzných, alebo kolegov, aby Vašu vandrovku za lepší Východ podporili tiež.

VYPLŇTE REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Pred poslaním, prosím, nezabudnite vyjadriť svoj súhlas s podmienkami účasti a so spracovaním Vašich osobných údajov v závere formulára.

Registrovaným účastníkom budeme ďalšie informácie zasielať na uvedenú e-mailovú adresu.