Staň sa partnerom

Staňte sa partnerom Karpatskej vandrovky za lepší život na východe! Vaše partnerstvo bude prejavom Vášho záujmu o lepšie východné Slovensko a o podporu dobrovoľníckych verejne prospešných projektov.

Karpatská vandrovka Vám ponúka množstvo spôsobov, ako zviditeľniť Vašu spoločnosť a budovať jej dobré meno ako partnera tejto akcie. 

Komunikačná kampaň vám umožní verejne prezentovať vašu firmu v spojení s iniciatívou zameranou na zlepšovanie východného Slovenska. 

Karpatská vandrovke je taktiež jedinečná formu team-buildingu, ktorá umožní vášmu tímu upevniť vzťahy, prekonať spolu výzvu a prispieť k rozvoju kraja, v ktorom žijú. 

Ak máte záujem stať sa partnerom Karpatskej vandrovky, kontaktujte:

Partneri Karpatskej vandrovky