Fond

Dary od účastníkov darcovského pochodu Karpatská vandrovka sa združujú vo fonde Máme radi Východ Karpatskej nadácie. 

Od roku 2010, 441 vandrovníkov – darcov vyzbieralo celkovo 43 130 € a podporili 30 dobrovoľníckych projektov.

Poslaním Fondu Máme radi Východ je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

Prostriedky vo Fonde sú použité striktne podľa želania darcov na financovanie grantových výziev alebo na podporu aktivít Karpatskej nadácie, ktoré konkrétnymi spôsobmi prispievajú k naplneniu účelu Fondu. Každý darca rozhoduje o použití svojho daru pri svojej registrácii na Karpatskú vandrovku. 

Vo výzve Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD 2020 bolo prerozdelených 10 600 Eur od 106 vandrovníkov.

Podporili sme 7 organizácií, ktoré prispejú v našom regióne:

– k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,

– stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času,

– k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Všetko o výzve nájdete tu.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete na www.karpatskanadacia.sk a www.facebook.com/karpatskanadacia/.