O Vandrovke

Karpatská nadácia organizuje od roku 2010 Karpatskú vandrovku, každoročnú a jedinečnú aktivitu zameranú na získavanie finančných prostriedkov na rozvoj východného Slovenska. 

Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov. Vandrovka je dlhá 50 kilometrov a vedie  po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov v zachovanej prírode čarovných Karpát. 
 
Karpatská vandrovka 2019 sa bude konať 21. septembra 2019. 

Pochod sa začína o 5.00 v Kúpeľoch Štós. Trasa končí na KVP v Košiciach. Prekonanie trasy potrvá priemerne 10 – 14 hodín.

Polovičná, 25 km, trasa štartuje o 11:00 hod. z Chaty Erika pod Kojšovskou hoľou. 

Každý účastník Karpatskej vandrovky daruje do Fondu Karpatskej vandrovky finančný dar. Tento dar venuje sám účastník alebo ho získa od svojich priateľov, príbuzných, či od svojho zamestnávateľa. Svojou účasťou na pochode zároveň vyjadrí morálnu podporu snahe o lepšie východné Slovensko.
O tom, ako sa Karpatská vandrovka rozbehla, si prečítajte v Histórii.

Fond Karpatskej vandrovky spravuje Karpatská nadácia. Všetky peniaze vo Fonde sú použité na verejnoprospešný účel a podporu dobrých nápadov a zmysluplných projektov na východnom Slovensku. Vybrané projekty získajú 90% z darovanej sumy na realizáciu schválených projektových zámerov. Karpatská nadácia použije 10% z tejto sumy na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.

Close Menu