Registrácia

Registrujte sa najneskôr do 8. septembra 2019 vyplnením tohto formuláru.

Štartovný poplatok pozostáva z registračného poplatku a príspevku do Fondu Karpatskej vandrovky.

Postup, ako sa registrovať na Karpatskú vandrovku:

POZORNE SI PREŠTUDUJTE PODMIENKY ÚČASTI

Podmienky účasti uvádzajú užitočné informácie, aké sú povinnosti účastníka pred štartom.

VYTVORTE SI TÍM

Každý vandrovník vandruje v tíme minimálne 3 až 6 ľudí. Prihláste aj svojich kolegov, priateľov a zostavte svoj vlastný tím. Ak sa však chcete zúčastniť sám/sama, my Vás do niektorého tímu zaradíme.

Registrácia na Karpatskú vandrovku nadobudne platnosť až po úhrade štartovného poplatku a daru do Fondu Karpatskej vandrovky.

Tieto úhrady musia byť prevedené v jednej sume na účet Karpatskej nadácie do 11. septembra 2019.

Názov účtu: Karpatská nadácia

Číslo účtu: IBAN SK14 1100 0000 0029 2686 0986, Tatra banka, a. s.

Do Správy pre prijímateľa uveďte, prosím, svoje meno. Firemné tímy a tie tímy fyzických osôb, ktoré prevádzajú úhrady za celý tím naraz, uvedú názov firmy alebo tímu.

VYPLŇTE REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Pred poslaním, prosím, nezabudnite vyjadriť svoj súhlas s podmienkami účasti a so spracovaním Vašich osobných údajov v závere formulára.

Registrovaným účastníkom budeme ďalšie informácie zasielať na uvedenú e-mailovú adresu.