Podmienky účasti

Registrácia

Záväzná registrácia na Karpatskú vandrovku je možná až po úhrade daru do Fondu Máme radi Východ najneskôr do 11. septembra 2020.

Presné pokyny na uhradenie daru do Fondu Máme radi Východ sú súčasťou registračného formulára.

Účasť na vandrovke je možná len v tímoch. Minimálny počet členov tímu je 3, maximálny 6.

Doprava

Karpatská nadácia nezabezpečuje dopravu pre účastníkov. Každý účastník alebo jeden tím Karpatskej vandrovky je zodpovedný za zabezpečenie sprievodného vozidla na vlastnú dopravu ráno na Štart a po ukončení pochodu z Cieľa.

Sprievodné vozidlo musí byť tiež tímu k dispozícii počas celého dňa pre prípad potrebného neočakávaného presunu (napr. v prípade odstúpenia z pochodu, zranenia a pod.). Sprievodné vozidlá budú mať prístup na nasledovné stanovištia na trase Karpatskej vandrovky: Štart: Kúpele Štós; Stanovište 3: chata Erika, Cieľ. Na týchto stanovištiach môže podporný člen tímu s autom doplniť účastníkom zásoby.

Zdravotné ošetrenie

Karpatská nadácia zabezpečuje záchrannú zdravotnú službu, ktorá je k dispozícii počas celého podujatia

Každý účastník je však povinný byť zdravotne poistený pre prípad nehody alebo zranenia. Účastníkom vandrovky odporúčame uzavrieť aj poistenie na zásah horskej záchrannej služby. Účastník musí bezpodmienečne mať pri sebe zapnutý mobilný telefón počas celého pochodu.

Na Štarte 50 km trasy

50 km trasa Karpatskej vandrovky štartuje v sobotu 19. septembra 2020 o 5. hodine ráno z kúpeľov Štós. Každý účastník si zabezpečí dovoz na Štart individuálne.

Pred nastúpením na štart sa oboznámi s podmienkami účasti na Karpatskej vandrovke a vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine potvrdí svoj súhlas s nimi.

Na Štarte 25 km trasy

25 km trasa Karpatskej vandrovky štartuje od chaty Erika (pod Kojšovskou hoľou) v sobotu 19. septembra 2020 o 11.00 hod. Každý účastník si zabezpečí dovoz na Štart individuálne.

Pred nastúpením na štart sa oboznámi s podmienkami účasti na Karpatskej vandrovke a vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine potvrdí svoj súhlas s nimi.

Zrušenie akcie

Akcia sa koná v každom počasí. V prípade, že sa účastník pre mimoriadne nepriaznivé počasie rozhodne na trasu nenastúpiť, Karpatská nadácia môže zvážiť vrátenie štartovného. Nepriaznivosť počasia na Štarte posúdi organizátor. V prípade, že sa počasie mimoriadne zhorší počas pochodu, účastníci môžu svoju účasť ukončiť podľa individuálneho uváženia. V takom prípade sa odpojí od pochodu na najbližšom stanovišti s prístupom pre sprievodné vozidlá. Karpatská nadácia si so súhlasom prihlásených účastníkov ponechá dar vložený do Fondu Máme  radi Východ aj v tom prípade, že účastník na Karpatskú vandrovku nenastúpi, prípadne ju predčasne ukončí. Dary budú použité na stanovený účel.