História

Máj 2010
Myšlienka prvého vytrvalostného turistického darcovského pochodu na Slovensku sa zrodila koncom roka 2009. V máji 2010 sa konal testovací pochod pracovníkov a dobrovoľníkov Karpatskej nadácie. Cieľom bolo odskúšať dĺžku a prevýšenia trasy, turistické značenie a celkovú náročnosť tak, aby bola pre budúcich účastníkov dostatočne bezpečná a zvládnuteľná, no zároveň predstavovala fyzickú výzvu a adrenalínový zážitok.
Máj 2010
25. septembra 2010
Prvý, pilotný, ročník Karpatskej vandrovky sa konal 25. septembra 2010. Prvýkrát sa na trasu vandrovky vydala skupina darcov a účastníkov „sponzorovaných“ ľuďmi, ktorí sa osobne z rôznych príčin nemohli na vandrovke zúčastniť, no myšlienka akcie ich oslovila natoľko, že sa rozhodli k nej pripojiť takto prostredníctvom svojich „zástupcov“. Do pilotného ročníka sa zapojilo 16 darcov – účastníkov. Okrem fyzických osôb to boli dva firemné tímy: tím spoločnosti Maurice Ward & Co. a tím Mokrá ponožka reprezentujúci spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s. r. o. Počase vandrovke veľmi prialo a už na začiatku pochodu sa medzi účastníkmi vytvorila dobrá atmosféra a výborná nálada. Do Fondu Karpatskej vandrovky spolu darovali 1 600 EUR.
25. septembra 2010
24. septembra 2011
Druhý ročník Karpatskej vandrovky sa konal 24. septembra 2011. Opäť sme mali veľké šťastie na počasie aj na súdržnú partiu účastníkov. Na trasu nastúpilo 13 vytrvalcov. Do Fondu Karpatskej vandrovky pribudlo 1 000 EUR. Druhý ročník mal už aj partnera, spoločnosť T-Systems Slovakia, s.r.o.
24. septembra 2011
22. septembra 2012
V sobotu 22. septembra 2012 sa konal tretí ročník Karpatskej vandrovky. Tento rok sa zapojilo symbolických 30 účastníkov a do Fondu Karpatskej vandrovky pribudlo symbolických 3 030 EUR. Medzi účastníkmi sme privítali tri firemné tímy v NESS KDC, s. r. o., tím Fakulty verejnej správy UPJŠ aj tím Kontrabanda Stop s medzinárodnou, slovensko - ukrajinskou, účasťou. V tomto ročníku sme prvýkrát ponúkli aj polovičnú trasu vandrovky pre tých menej zdatných, no predsa odhodlaných pripojiť sa k myšlienke vandrovky.
22. septembra 2012
21. septembra 2013
Štvrtý raz sme na trasu Karpatskej vandrovky vyrazili v sobotu 21. septembra 2013. K myšlienke pochodu sa pripojilo 45 účastníkov rozdelených do desiatich tímov s originálnymi názvami. Prvenstvo v cieli si, rovnako ako v roku 2012, udržal tím MAČANKY z NESS KDC, s.r.o. Do Fondu Karpatskej vandrovky sme získali 4 530 EUR. Vytrvalcov v cieli čakala okrem chutného guľáša aj príjemná udalosť - krst maskota Karpatskej vandrovky – rysa Oskara.
21. septembra 2013
20. septembra 2014
Piata Karpatská vandrovka sa udiala 20. septembra 2014. Na tomto už takmer jubilejnom ročníku 🙂 sa zúčastnilo rekordných 62 vandrovníkov! Sme nadšení, že pochod si stále získava nových priaznivcov, aj keď dar do Fondu 100 EUR je predsa len dosť veľký. K vandrovke sa tento rok pripojili noví jednotlivci aj firmy a veľmi radi sme uvítali aj staré známe tváre.
20. septembra 2014
19. septembra 2015
Šiesty raz sme sa ešte potme v Kúpeľoch Štos stretli na Štarte vandrovky v sobotu 19. septembra 2015. Počet účastníkov 69 len o vlások nedosiahol okrúhle číslo :). Novinkou pochodu bola nová cieľová destinácia: areál Čičky. K dobrej nálade nám tu okrem guláša a zaslúženého odpočinku pridala aj produkcia skupiny Los Massakeros a ochutnávka pivka Ipana od KubboSelect. 
19. septembra 2015
17. septembra 2016
Siedmy raz vyrazil na trasu vandrovky 17. septembra 2016 rekordný počet 101 účastníkov a do Fondu Karpatskej vandrovky tak pribudlo 10 100 Eur. V cieli na Čičkách nám zahrala kapela z Prešova - Sun Lips.
17. septembra 2016

Karpatská vandrovka vznikla na základe inšpirácie pochodom The Caledonian Challenge škótskej The Scottish Community Foundation, ktorej ďakujeme za dobré rady a morálnu podporu nášho nápadu.