Poznajte región

Vrcholy
Pohľad na mohutnú hradbu Volovských vrchov, súčasť Slovenského Rudohoria, osloví každého, kto má rád hory, dobrodružstvo a turistiku. Rozsiahle pohorie, dosahujúce vyše 1 300 metrov nadmorskej výšky, sa tiahne od Košíc na východe až po Dobšinú na západe. Hlavný hrebeň pohoria patrí k najdlhším východoslovenským hrebeňovkám a jeho prechod patrí k nezabudnuteľným zážitkom aj vďaka výhľadom, ktoré ponúkajú viaceré z vrcholov hrebeňa. Na trase Karpatskej vandrovky postupne spolu vystúpame do nadmorskej výšky 1 154 a 1 246 metrov, kde z najvyšších vrcholov trasy, ktorými sú Kloptaň a Kojšovská hoľa, možno vidieť polovicu Slovenska. 

Kloptaň, 1 154 m n. m. 
Masív Kloptaňa je výrazne viditeľný ako zo severnej strany, z údolia Hnilca, tak aj z juhu, 
od Bodvy. Ponúka nádherný pohľad na Tatry, Kráľovu hoľu, Kojšovskú hoľu, či na okolité dedinky roztrúsené popri Hnilecko-Horehronskej železnici. Kvalitu tohto výhľadu umocňuje výhľadová veža, postavená v roku 1999.  Neopakovateľnosť zážitku z výstupu na Kloptaň umocňuje aj prostredie okolia vrcholu. Človek sa naň musí prepracovať najskôr cez hlboké lesy, kde nie je výnimkou stretnutie s lesnou zverou. 

Kloptaň je cenným, svojou výmerou najväčším chráneným vtáčím územím na Slovensku, ktoré je tvorené viacerými typmi lesných porastov (ihličnaté, listnaté, zmiešané). Jeho význam spočíva hlavne v ochrane dravcov (orol skalný napr.) a sov. Od roku 1993 je Kloptaň, ako tokanisko tetrova, vyhlásený za prírodnú rezerváciu. K pozoruhodnostiam tohto miesta patrí aj výskyt vzácneho kosatca sibírskeho.

Kojšovská hoľa, 1 246 m n. m. 
Horský celok vo východnej časti Volovských vrchov zo severu ohraničujú Hnilecké vrchy 
a z juhu Košická kotlina. V smere zo západu na severovýchod Kojšovská hoľa vytvára klenbu 
s hladkým hôľnym reliéfom, ktorý k východu náhle klesá cez sedlo Jahodná Črmeľskou dolinou až ku Košiciam. 

Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické rádiolokačné observatórium postavené v tesnom susedstve kóty označujúcej vrchol Kojšovskej hole, z ktorého je krásny výhľad na široké okolie. Pri dobrej viditeľnosti je vidieť Nízke aj Vysoké Tatry, časť územia Maďarska i Ukrajiny. Ako na dlani sa rozkladajú okolité obce a mestá, napr. časť Košíc a Prešova, Margecany, Prakovce, Moldava nad Bodvou, …

Podobne ako celé územie Volovských vrchov, aj oblasť Kojšovskej hole je zaujímavá históriou dobývania a spracovania kovov. O slávnej minulosti dodnes podávajú svedectvo malebné dedinky s banskou a hámorskou tradíciou – Zlatá Idka, Opátka, Košická Belá, Kojšov, Medzev. 

Vyznačenie turistickej trasy je dostupné TU.