Podporte východ

Motiváciou k úspešnému zdolaniu tejto výzvy je aj zmysluplné použitie vášho finančného daru.
Tento darcovský turistický pochod je založený na princípe, ktorý každého účastníka zaväzuje prejsť trasu Karpatskej vandrovky a zároveň darovať sumu min. 15 €,/100 €, ktorú:

daruje sám z vlastných peňazí,
získa ako dar od príbuzných, priateľov alebo iných ľudí, ktorí sa chcú prostredníctvom podpory jeho účasti pripojiť k cieľu Karpatskej vandrovky,
získa od svojho zamestnávateľa a tak môže na Karpatskej vandrovke reprezentovať svoju firmu alebo dokonca postaviť firemný team

Karpatská nadácia združuje všetky dary vo Fonde Karpatskej vandrovky a následne ich transparentným spôsobom rozdelí na podporu dobrých nápadov a projektov na východnom Slovensku alebo použije na financovanie vlastnej práce . Do rozhodovania o nasmerovaní podpory sú zapojení všetci darcovia.

Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky ako fondu darcovskej športovo – poznávacej aktivity je podpora zdravšieho života a životného štýlu, ekoturistika a pohyb a vzdelávanie v prírode. Fond podporuje kreatívne, praktické  a finančne nenáročné prístupy k riešeniu zhoršujúceho sa životného štýlu dnešnej spoločnosti, ktoré sú efektívne a prístupné širokej verejnosti a realizované na východnom Slovensku.

Nezabúdajte, že v tom nie ste sami.
Predpokladom darovania nie je bohatstvo. Vnímanie, že človek je spoluzodpovedný aj za dianie mimo svojej rodiny či svojej práce bolo a stále je prítomné v mnohých kultúrach. Najväčšiu skupinu darcov, podľa domácich aj zahraničných skúseností, tvoria ľudia, ktorí nemajú veľa, ani málo. Nie sú tzv. za vodou,  ani v núdzi. Často ich k tomu vedie vlastná životná skúsenosť, oslovenie zo strany priateľa, či rodinná tradícia.

Máte chuť zúčastniť sa na Karpatskej vandrovke? 
Oslovte rodinu, priateľov, kolegov v práci, alebo svojho zamestnávateľa. Ľahko vás môžu prekvapiť svojím záujmom vytvoriť vlastný tím, alebo ochotou finančne podporiť vašu účasť na jedinečnej a zmysluplnej akcii, akou je Karpatská vandrovka. 

Viete o niekom, kto by sa rád na Karpatskej vandrovke zúčastnil?
Podeľte sa s ním o tieto informácie, alebo ho podporte finančne pri zabezpečení jeho účasti na tomto podujatí, čím zároveň prispejete na dobrú vec.

Karpatská nadácia vám pomôže pri zvládnutí výziev Karpatskej vandrovky.

Poskytneme vám základné informačné a propagačné materiály o Karpatskej vandrovke.
Sprostredkujeme vám základné poradenstvo v oblasti kondičnej prípravy na vytrvalostný pochod.
Poskytneme vám rady a tipy na získanie finančnej podpory pre vašu účasť na Karpatskej vandrovke.
V prípade potreby vás navštívime a zabezpečíme prezentáciu podujatia Karpatskej vandrovky vo vašej firme, či organizácii.